Arinto Product Tour

Uw planning opstellen is een complexe puzzel?

Of het nu om verschillende type taken (onderhoud vs herstelling) of verschillende tijdsvensters gaat, Arinto ondersteunt u rekening houdend met alle parameters om een planning efficiënt uit te voeren. Op die manier behoudt u de optimale balans tussen klantenvragen en beschikbare medewerkers.

U wordt gek van plotse wijzigingen?

Uw planning wordt constant verstoord door ad-hoc wijzigingen waardoor uw planner prompt moet reageren? Arinto genereert optimale voorstellen of herplant desgewenst alle verstoringen telkens rekening houdend met alle randvoorwaarden zodat uw organisatie niets misloopt!

Uw klanten worden alsmaar meer veeleisend?

Uw klanten eisen precieze tijdsvensters waardoor de uitvoering nog complexer wordt? Arinto genereert optimale voorstellen rekening houdend met de beschikbaarheid van de klant en andere randvoorwaarden zodat uw klanten exact het tijdstip van uitvoering kennen!

Uw planning is niet voldoende toegankelijk?

Vindt u het ook vervelend dat uw planning enkel door de planner kan worden geraadpleegd en dat u hierdoor te weinig flexibiliteit heeft? Arinto maakt uw planning inzichtelijk voor al uw medewerkers op een ergonomische digitale manier zodat iedereen via het web en mobiel toegang kan krijgen tot alle activiteiten!

U struikelt met uw materiaalbeheer?

Wanneer bij een planning uw materialen en onderdelen deel uitmaken van een succesvolle uitvoering, helpt Arinto u met een gedetailleerde materialenplanning die rekening houdt met beschikbaarheid, eenheden en wacht- en levertijden.

Uw capaciteit is niet afgestemd op uw werkvolume?

Arinto geeft u inzage in de benodigde capaciteit voor een bepaalde periode op basis van de duurtijden per opdracht, de vereiste competenties en beschikbaarheid voor de uitvoering. Zodoende heeft u een perfecte inzage op uw werkvolume en kan u uw medewerkers juist beheren.

Uw SLA’s van uw projecten bepalen uw succes?

Uw business bestaat enkel door het behalen van uw SLA’s zoniet verliest u klanten en geld? Arinto houdt rekening met al uw tijdsvensters en deadlines en plant uw taken zonder enige overschrijding waardoor u perfect zicht krijgt op de draagkracht van uw organisatie.

U wenst planning en uitvoering digitaal op te volgen?

Via Arinto en de geïntegreerde mobiele tijdsregistratie krijgt u inzage in de voortgang tussen planning en uitvoering. Zodoende heeft u een perfect beeld van uw plannings- en uitvoeringskwaliteit en krijgt u een perfecte basis om uw nacalculatie uit te voeren.

Koen Van WijmeerschUw Planning