Arinto Tijdregistratie

Geïntegreerde tijdregistratie doet uw planning renderen!

Met Arinto tijdregistratie wordt uw planning meer dan theorie. Planning en uitvoering zijn voortaan geen geheim. Uw prestaties en afwijkingen worden real-time zichtbaar!

3 dingen die u beter doet dankzij tijdregistratie

U gist niet maar plant echt:

Geplande duurtijden worden reële duurtijden, uw over- of ondercapaciteit wordt zichtbaar, uw voor- en nacalculatie zijn op feiten gebaseerd

Uw marges zijn berekend:

Uw forecast en werkelijke prestatiekost maken uw winstmarges transparant. Groeiplannen en estimaties worden onderbouwd.

U creëert meer opbrengst en lagere kosten:

Betere controle op marges, inspelen op ad-hoc omstandigheden,  inzicht in uw potentieel

Uw medewerkers zijn het meest kostbaarst voor uw organisatie. U heeft er niet enkel baat bij dat u uw personeel optimaal plant maar ook controle krijgt over de uitvoering.

De Arinto tijdregistratie werkt zowel mobiel op uw smartphone of PDA alsook via een webbrowser. Hierdoor wordt de integratie van tijdregistratie binnen het werkproces van uw organisatie voor iedereen toegankelijk.

Uw tijdregistratie automatisch voor uw eindgebruikers klaargezet!

Arinto presenteert de geplande tijden, uw medewerker registreert enkel de afwijkingen! Overbodige handelingen en ongewenste manipulaties worden hierdoor tot het minimum herleid.

Meer dan uw mobiele tijdregistratie alleen!

Buiten de Arinto tijdregistratie wordt ook uw planning meteen inzichtelijk voor al uw medewerkers op een gebruiksvriendelijke digitale manier! Toegang tot het werkrooster, het aanvragen van verlof, het consulteren van de planning en registreren van prestaties worden één geheel! Administratie en papieren werkbonnen behoren tot het verleden.

Interactieve dashboards met de juiste data gevoed!

Arinto geeft u inzage in de nodige capaciteit op basis van de duurtijden per opdracht, de vereiste competenties en beschikbaarheid voor de uitvoering. U krijgt perfecte inzage op uw werkvolume en kan u uw medewerkers juist beheren. U weet vanaf nu wanneer en waar u moet schakelen!

Planning gekoppeld aan de real-time uitvoering!

Via Arinto en de geïntegreerde mobiele tijdregistratie krijgt u inzage in de voortgang tussen planning en uitvoering. Zodoende heeft u een perfect beeld van uw plannings- en uitvoeringskwaliteit en krijgt u een perfecte basis om uw nacalculatie uit te voeren. Bovendien grijpt u tijdig in…niet meer als het te laat is.

Kristof BriersTijdregistratie