Arinto Planning voor steden en gemeenten

Van burgermelding naar optimale planning!

De digitalisering en de overvloed aan communicatiekanalen om algemene feedback te kunnen geven, maakt inspraak genereren makkelijker. Het stad- of gemeentehuis is niet langer het enige toegangsluik voor het melden van een klacht, probleem of incident. Door onder andere website formulieren, sociale media, emails, … stijgt het volume aan burgermeldingen aanzienlijk.

Uw stad of gemeente heeft ongetwijfeld deze trend ook opgemerkt. Het wordt zonder een technologisch draagvlak onmogelijk om dit volume aan meldingen en de daarop volgende planning op een optimale manier te beheren.

Een glimp op slechts enkele voordelen voor U

Arinto bundelt haar kracht samen met meldingbeheersystemen om van dit proces één geheel te maken:

1: Een inwoner plaatst een melding van zwerfvuil in de straat via een website formulier, mail, desnoods smartphone, aan zijn stad of gemeente.

2: Een meldingenbeheerplatform consolideert alle meldingen die op basis van workflows door een desbetreffende dienst kan worden behandeld.

3: Vervolgens kan per dienst een planning worden opgesteld die rekening houdt met alle vereisten, zoals: beschikbaarheid, benodigde materieel en materiaal, aantal uitvoerders, het aantal te plannen stappen, …

4: De opgestelde planning kan digitaal worden afgehandeld en wordt op basis van statussen gesynchroniseerd naar het meldingenbeheersysteem.

Burgermelding tot optimale planning wordt zodoende één overzichtelijk geheel. Voor iedere eindgebruiker in het proces is er zijn of haar ideale werkomgeving. Een stad of gemeente kan zich dankzij deze automatisering en digitalisering beter focussen op knelpunten en sneller ageren.

Uw fiere inwoner voelt zich betrokken en vindt een luisterend oor voor zijn klachten en meldingen. De interne medewerker wordt een trotse dienstverlener voor alle burgers.

Voor ons ben je geen nummer

Arinto helpt jou graag verder, en als het kan via een direct contact. Uw weg naar Arinto kan ook buiten klassieke support lijnen. Onze consultants negeren geen rechtstreekse vraag.

Software, eenvoudig maar krachtig

Onze focus ligt op gebruiksvriendelijkheid en eindgebruikerstevredenheid. Aan de hand van krachtige algortimes en meerdere planborden met aangepaste functionaliteiten voor ieders probleem beantwoordt Arinto aan jouw nood.

Koppelingen als standaard

Optimaal plannen (en dus werken) kan niet zonder intagraties van en naar andere toepassingen. De oplossingen van Arinto zijn dermate flexibel en open om het geïntegreerde werken zo makkelijk mogelijk te bereiken.

Kristof BriersPlanning voor steden en gemeenten