Arinto Business Consulting

Eén van de voorwaarden om van optimale planning een succes te maken, is het afstemmen van uw huidige en toekomstige gewenste processen en dit op een realistiche manier laten incorporeren in uw organisatie.

Veel bedrijven gaan hier maar al te vaak te snel over. In dit geval is er van optimale planning, laat staan planning tout court, geen sprake. Om een planningsproject tot een succes te herleiden, past Arinto quasi in elke cyclus een business analyse toe die uw huidige en gewenste processen in kaart brengt ten einde uw optimalisatiepotentieel te mappen. In een later stadium kan deze analyse dienen als de bron van de roll-out met verschillende milestones en projectfasen in een projectuitvoering.

De nadruk wordt in deze business consulting methodiek gelegd op de business processen en niet de technologie. Want, vergeet echter niet dat technologie slechts amper 10% van uw beoogde resultaat dekt, de overige percentages zitten vervat in uw mensen en hun processen. Vandaar dat onze business consulting tactiek ook holistisch wordt gevoerd.

3 voorbeelden van Arinto Business Consulting

Holistische studie van uw planning

Plan ik goed, of waar kan ik beter? Wat mis ik aan de hand van mijn huidige werkwijze? Arinto mapt uw potentieel aan de hand van een As-Is naar To-Be methode.

Doorrekening met uw data

Geef ons uw data, Arinto plant op basis van uw aangewezen KPI’s en maakt een doorrekening van het (mislopen) potentieel. Het ideale zicht op uw business case.

Technische analyse van de integratiemeerwaarde

Arinto screent uw huidige architectuur en analyseert het potentieel van een zo volledig mogelijk geïntegreerde planning met uw andere applicaties.

Meer weten over Arinto Business Consulting?

Contacteer ons!

Fill out my online form
Kristof BriersBusiness Consulting